facebook

นโยบายของ Facebook Ad

นโยบายของ Facebook มีสามระดับ

  • นโยบายเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ
  • นโยบายเกี่ยวกับ เนื้อหาโฆษณา
  • นโยบายเกี่ยวกับ ประสบการณ์ผู้ใช้ ้(User experience)
Read More

Facebook เตรียมถอด 17 ฟอร์แมทโฆษณาออก 15 กันยายนนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ Facebook ได้เปิดเผยว่า จะยุติรูปแบบการโฆษณา 17 รูปแบบ โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่ค่อยมีการใช้งานกันอยู่แล้ว โดยจะเริ่มมีผลในวันที่ 15 กันยายนนี้

Read More