บริการที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ และ eCommerce

บ.อินท์ ดิจิตอล เปิดบริการที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ และ eCommerce

ด้วยประสบการณ์ด้านออนไลน์มาเกือบ 10 ปี นับได้ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มี Social Media สมัยยังทำการตลาดผ่านเว็บไซต์แบนเนอร์ กิจกรรมผ่านเว็บ หรือ Microsite ทำแคมเปญผ่าน SMS จนกระทั้ง Facebook Google Youtube เริ่มเข้ามามีความสำคัญหลัก

ทีมงานของเรามีความชำนาญในการเชื่อมโยงภาพในแต่ละเครื่องมือบนออนไลน์ โดยเริ่มจาการวางแผน Online Strategy ตามบรีฟ เป็นเป้าหมายหรือปัญหาที่ลูกค้าต้องการ แล้วเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะความโดดเด่นของเครื่องมือนั้น (เลือกใช้อาวุธให้เหมาะกับ Mission) เพื่อให้สำเร็จไปสู่เป้าหมายหรือ KPI ที่วางไว้

แต่คงไม่ง่ายสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน เราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระว่างทางด้วยการใช้ข้อมูล Data Analytics มาเป็นแนวทางในการพิชิตเป้าหมาย

ทั้งหมดนี้ทาง บ.อินท์ ดิจิตอล ได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ทางบริษัทลูกค้าหรือองค์กร ต้องการสร้างทีมงานภายในแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ จับต้นชนปลายไม่ถูก สิ่งต่างๆเหล่านี้เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา หรือ พี่เลี้ยง ช่วยพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ทีมงานลูกค้า

สิ่งที่จะได้รับจากที่ปรึกษา
– ปูพื้นฐานความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์
– เข้าใจพื้นฐานและออกแบบ Customer Journey
– เข้าใจเครื่องมือที่จะใช้ในโลกออนไลน์ (Facebook,SEM,GDN,Youtube,SEO,Line@,Website,Google Analytics)
– วิธีวางแผนการตลาด Online Marketing Strategy
– วิธีวางแผนสื่อ Online Media Strategy
– แนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสื่อ Online Media Optimization (Facebook Ads,SEM,GDN,Youtube)
– การวัดผลการทำรายงาน
– ความเข้าใจ การวัดผลจากเครื่องมือ Analytics (Google Analytics, Google Tag, Facebook Pixel)
– แนวทางการผลิดเนื้อหา (Content) ที่เหมาะสมกับเครื่องมือ (Facebook,IG,Line@,GDN,SEM)

เพิ่มเติมสำหรับ eCommerce
– ให้คำแนะนำเลือกใช้แพลตฟอร์ม eCommerce ที่เหมาะสมตามงบประมาณและความจำเป็น
– การบริหารทีมงานสำหรับ eCommerce
– เข้าใจพื้นฐานและออกแบบ Customer Journey
– แนะนำระบบ Payment
– แนะนำระบบ Inventory
– แนะนำวิธีการทำงานประสานกันของการขายแบบเดิมที่บริษัททำอยู่กับการเพิ่มแผนก eCommerce เช่น การเก็บเงิน การแยกบัญชี

ในเบื้องต้นสามารถทำการนัดหมายเพื่อหารือเรื่องขอบเขตการให้บริการ ความต้องการหรือปรึกษาก่อนว่าควรจะไปในทิศทางไหนและดูถึงงบประมาณการทำการตลาด

Mobile : 062-332-4236
สอบถามทาง Line id : songwut.bun

บ.อินท์ ดิจิตอล ชั้น 9 เลขที่ 349 อาคาร SJ Infinite ถ.วิภาวิดี-รังสิต จตุจักร กทม. (ติดกับธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ หน้าสวนจตุจักร)
Email: info@intdigital.asia

#intdigital #onlinemarketing #consultant #ecommerce #onlinestrategy #อีคอมเมิร์ซ

You may also like