นโยบายของ Facebook Ad

นโยบายของ Facebook มีสามระดับ

 • นโยบายเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ
 • นโยบายเกี่ยวกับ เนื้อหาโฆษณา
 • นโยบายเกี่ยวกับ ประสบการณ์ผู้ใช้ ้(User experience)

นโยบายเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ

 • E-commerce คุณภาพต่ำ
 • ของผิด กฎหมาย
  • อาวธุ
  • ยาเสพติด
  • Adult Services
  • MLM, Payday Loan, Get Rich Quick

 

นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา

 • Discriminatory Practices
 • Personal Attribute Focus
 • Adult Contents: (implied) nudity or sexual act
 • Shock and Scare
 • Misleading/Controversial contents
 • Unsubstantiated/False Claims
 • Idealized Body/Zoom in body parts
 • Before & After
 • Vulgarity

นโยบายเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้

 • เปิดหน้าปลายทางไม่ได ้
 • Cloaking
 • 20% Text
  • Excluding logo text and text on product

ระบบการตรวจโฆษณา

 • ข้อความ (Text)
 • รปูภาพ และ วิดีโอ ทั้งบนโฆษณา และ Landing Page
 • Landing page รวมอะไรบา้ ง
  • Facebook ของผู้โฆษณา
  • Website
  • Instagram
  • Video
   • Thumbnail
   • เนื้อหา

ถึงแม้จะอนุมัติแล้วระบบจะดึงโฆษณามาตรวจเรื่อยๆ มีการตรวจเพิ่มเติม หากมีคนแจ้งเตือนมาที่ระบบ หากมีโฆษณาผิดนโยบายบ่อยครั้งอาจถูกระงับ BM โดยปกติโฆษณาจะไดรั้บการตรวจสอบอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง

ต้องทำอย่างไรหากโฆษณาไม่ไดรั้บการอนุมัติ

 • ทางทีมงานจะส่งอีเมลมาแจ้งเหตุผล
 • แก้ไขโฆษณาและส่งอนุมัติอีกครัง:
 • หากติดปัญหาติดต่อ VIP Support
 • https://www.facebook.com/business/resources

 

ฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง

 

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีรูปภาพที่แสดงถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่มีอยู่จริงหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได ้นโยบายโฆษณาต้องไม่นำผู้คนไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเนื้อหาของหน้าเพจปลายทางที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ออกจากหน้านั้น

 

 

 

 

 

หน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้

เนื้อหาฉกฉวยโอกาส หรือ คุณภาพต่ำ
นโยบาย
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่นำไปสู่เพจปลายทางนอกเว็บไซต์ที่มอบประสบการณ์ไม่คาดคิดหรือเป็นการรบกวน ซึ่งรวมถึง
การนำโฆษณาในลักษณะทีก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่น
หัวเรื่องที่สื่อความเกินจริงและนำทางผู้ใช้ไปยังเว็บเพจปลายทางที่มีเนื้อหาจริงเพียงเล็กน้อยและมีแต่เนื้อหาโฆษณาคุณภาพต่ำหรือไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่

ไวยากรณ์และการดูหมิ่น
โฆษณาต้องไม่มีถ้อยคำหยาบคายหรือไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง จะต้องใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรอย่างถูกต้องเหมาะสม

เนื้อหาเร้าอารมณ์
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ตื่นตระหนกสะเทือนอารมณ์ดูหมิ่น หรือ มีการใช้ความรุนแรงมากจนเกินไป

เนื้อหาสร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
โฆษณาต้องไม่มีภาพ“ก่อนและหลัง” หรือภาพที่มีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่พึงปรารถนา เนื้อหาโฆษณาต้องไม่บ่งบอกหรือพยายามสร้างการรับรู้ต่อตนเองในทางลบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารและการลดน้ำหนัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอื่นๆ ด้วยโฆษณาด้านสุขภาพ ฟิตเนส หรือผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต้องมีการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

Idealizing the body
ห้ามซูมส่วนที่มีปัญหา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

You may also like